Websites with the .GOV.AL extension

1.Punetejashtme.gov.al

punetejashtme.gov.al Rank:905,352 Worth:$790

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme - Lajme · Fjalime · Deklarata për shtyp · Aktivitete të pritshme · Njoftime për publikun · Ministria · Ministri

2.Ata.gov.al

ata.gov.al Rank:531,325 Worth:$1,300

E vetmja Agjenci Kombëtare e Lajmeve në Shqipëri, e krijuar mbi 70 vjet më parë. Gazetarë që informojnë çdo ditë për ngjarje nga politika e përditshme, ekonomia, jeta social-kulturore,sportive. Ekspertë dhe specialistë të fushave të ndryshme që përzgjedhin dhe analizojnë informacionet si dhe përgatisin biografi, dossier, dhe axhenda.

4.Instat.gov.al

instat.gov.al Rank:386,569 Worth:$9,900

Misioni i INSTAT-it është të prodhojë statistika asnjëanëse, transparente dhe të përditësuara, të cilat ndihmojnë në gjykimin e përdoruesve mbi proceset e zhvillimit e transformimit në fushat ekonomiko-sociale brenda vendit.

Let's share 💋💋💋