Websites with the .GOV.AL extension

15 websites

1.Financa.gov.al

financa.gov.al Rank:255,187 Worth:$15,000

Ministria Financave dhe Ekonomisë

4.Qbz.gov.al

qbz.gov.al Rank:496,711 Worth:$3,500

Qendra e Botimeve Zyrtare

6.Shendetesia.gov.al

shendetesia.gov.al Rank:1,515,724 Worth:$200

Ministria e Shëndetësisë - Lajme · Fjalime · Deklarata për shtyp · Foto Galeri · Ministria · Ministri · Publikime · Kabineti · Baza Ligjore · Historiku

8.Punetejashtme.gov.al

punetejashtme.gov.al Rank:905,352 Worth:$790

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme - Lajme · Fjalime · Deklarata për shtyp · Aktivitete të pritshme · Njoftime për publikun · Ministria · Ministri

9.Ata.gov.al

ata.gov.al Rank:531,325 Worth:$1,300

E vetmja Agjenci Kombëtare e Lajmeve në Shqipëri, e krijuar mbi 70 vjet më parë. Gazetarë që informojnë çdo ditë për ngjarje nga politika e përditshme, ekonomia, jeta social-kulturore,sportive. Ekspertë dhe specialistë të fushave të ndryshme që përzgjedhin dhe analizojnë informacionet si dhe përgatisin biografi, dossier, dhe axhenda.

11.Instat.gov.al

instat.gov.al Rank:386,569 Worth:$9,900

Misioni i INSTAT-it është të prodhojë statistika asnjëanëse, transparente dhe të përditësuara, të cilat ndihmojnë në gjykimin e përdoruesve mbi proceset e zhvillimit e transformimit në fushat ekonomiko-sociale brenda vendit.

13.Dppi.gov.al

dppi.gov.al Rank:2,029,448 Worth:$150

Drejtoria e Pergjithshme e Pronësisë Industriale – dppm

Let's share 💋💋💋